Met name de financieringsmethodiek van de SP uitgaven is iets waar goed over moet worden nagedacht.

 

Natuurlijk is de ondergrens van werkend Nederland met lage inkomens een groep die extra aandacht moet krijgen. Maar wie moet dat betalen? En misschien nog wel belangrijker; hoe moet het betaalt worden? Er is bij de SP een zeer warrig, zwalkend en onduidelijk financieringsbeleid. Dit onduidelijke, maar vooral niet haalbare financieringssysteem zal Nederland nog verder in de problemen brengen. Het is niet de vraag of dit zal gebeuren. Maar de vraag wanneer dit zal gebeuren.

 

Roemer geeft aan met zijn opmerkingen over de fiscale status van Nederland als belastingparadijs dat hij geen flauw benul heeft van de impact die maatregelen tegen deze status zullen hebben.

 

Nederland is al sinds jaar en dag één van de grootste belastingparadijzen ter wereld. Niet voor haar onderdanen, wel voor buitenlandse ondernemingen die zich in Nederland willen vestigen. Omdat Nederland zeer veel waarde hecht aan het rechtszekerheidsbeginsel (men moet kunnen vertrouwen op toepasbaarheid van geldende wetgeving en mag niet dubbel gestraft worden) hebben zich de afgelopen tientallen jaren verschillende grote ondernemingen in Nederland gevestigd.

 

Zo hebben de afgelopen jaren, puur en alleen vanuit fiscale overwegingen de volgende ondernemingen een vestiging in Nederland geopend: ExxonMobil, BP, Siemens, Ikea, Nestlé, Nokia, Coca Cola, Walt Disney en zo kunnen we nog wel enige tijd doorgaan.

 

Waar de politiek, en met name Roemer en zijn splintergroepering niet aan denkt is dat als deze bedrijven andere fiscale regels opgelegd krijgen, de kans levensgroot is dat deze bedrijven uit Nederland vertrekken. Niet alleen met een schadepost op het gebied van belastingderving, maar vooral een schadepost op het gebied van werkgelegenheid. Honderdduizenden banen staan dus op het spel wanneer Emile zijn wangedrochtelijke ideeën doorvoert.

 

Nederland is het afgelopen jaar zijn status als belangrijkste haven in Europa langzaam aan het kwijtraken. Hamburg en Antwerpen lopen steeds verder in. Met name de hoge kosten die worden doorberekend voor het vervoer per spoor nopen ondernemers in economisch zwakkere tijden tot het nemen van andere beslissingen. De redenatie dat bedrijven niet zomaar weggaan houdt dus geen stand.

 

Begrijp mij niet verkeerd. Ook ik ben van mening dat de kosten voor de zorg omlaag moeten (niet door middel van een verhoging van de toeslag, maar door een verlaging van de kosten) en dat mensen die gehandicapt raken een uitkering moeten ontvangen waar zij gewoon van kunnen leven zonder dat zij ieder dubbeltje moeten omdraaien. Maar de financieringsmethodiek van de SP is niet de juiste.

 

Denk dus nog twee keer na voordat u gaat stemmen. En als u ondernemer bent, gooi uw eigen glazen niet in door SP of Kuifje te stemmen. Dat gaat onherroepelijk foutlopen voor ondernemend Nederland.