Libertarisme in Nederland

Buiten alle politieke partijen en stromingen die wij kennen binnen Europa, zijn er een aantal politieke denkwijzen die nog niet echt een platform hebben gevonden. Toch zou het libertarisme - een nogal onbekende stroming - een antwoord kunnen bieden op onze huidige economische crisis.

Binnen Nederland zijn er een aantal politieke partijen die er echt toe doen. De grote partijen zijn Groenlinks, SP, PvdA, VVD, SGP, ChristenUnie, CDA, PVV en D66. Al deze partijen zijn min of meer voor meer regeltjes. Partijen die in Nederlands links worden genoemd, zoals Groenlinks en SP, claimen allemaal dat zij goedkoper zijn voor de Nederlandse burger. Helaas zijn zij altijd voor een grotere overheid. Partijen die traditioneel "rechts" genoemd zouden kunnen worden zijn de VVD en het CDA. Zij zeggen liberaal te zijn, maar ook zij hebben laten zien dat, wanneer zij regeren, de overheid altijd groter wordt en zich met de persoonlijke levenssfeer gaat bemoeien.

 

Een grotere overheid betekent in alle gevallen dat iedereen meer belasting gaat betalen. Een grotere overheid heeft nog nooit in de geschiedenis gezorgd voor lagere lasten. Helaas is in het verleden gebleken dat ambtenaren altijd meer geld krijgen om onderzoek te doen - zolang ze dat altijd maar als eindconclusie opnamen in hun rapport voor onderzoek. Vraag aan een ambtenaar om probleem X, Y en Z te onderzoeken, en hij zal altijd twee conclusies trekken: meer ambtenaren, meer geld voor onderzoek.

 

Omdat het libertarisme een kleinere overheid nastreeft, zal er weinig animo bestaan vanuit de gebruikelijke media. Het subsidie-infuus wordt door de progressieven niet gezien als last - zolang de stemmen binnen zijn zal het huidige gevestigde systeem het libertarisme nooit erkennen. Daarom zal de libertarische revolutie van onderuit moeten plaatsvinden. Eigenlijk wil een libertariƫr niets met politiek te maken hebben - zolang de politiek ook niks met het individu te maken wil hebben. En daar zit nu net de angel. Want de kroegeigenaar mag van diezelfde overheid niet eens meer gezellig een sigaretje in zijn eigen kroeg roken.